Przepisy dotyczące zamówień publicznych Zmiana rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów

49

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

 

 

Zmiana rozporządzenia

Powiązane artykuły

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów

 

 

W dniu 1 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1386 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju, zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu