http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia

53

Jedną z najważniejszych decyzji zamawiającego jest wybór trybu postępowania, zgodnie z którym udzielone zostanie zamówienie. Prawo zamówień publicznych przewiduje dziewięć takich trybów. Można je porównać do zbioru narzędzi, spośród których powinniśmy wybrać najbardziej nam odpowiadające. Oczywiście uwzględniając przy tym przewidziane w ustawie przesłanki, umożliwiające jego zastosowanie.

Ustawa pozwala nam wybrać pomiędzy dziewięcioma trybami: przetargiem nieograniczonym, przetargiem ograniczonym, negocjacjami z ogłoszeniem, dialogiem konkurencyjnym, negocjacjami bez ogłoszenia, zamówieniem z wolnej ręki, zapytaniem o cenę, partnerstwem innowacyjnym albo licytacją elektroniczną.

Tryby przetargowe

Podstawowe tryby udzielania zamówień wynikające z zasady prymatu trybów przetargowych, zawartej w art. 10 ustawy to przetarg nieograniczony…

Marcin Meducki

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx