http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Klauzule oraz aspekty społeczne w kontekście postanowień umów o dofinansowanie – cz. 2

64

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie zasad i zakresu stosowania klauzul społecznych oraz uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o zamówienie publiczne realizowanych w ramach projektów, objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE.

Czym są aspekty społeczne w rozumieniu wytycznych

W rozumieniu wytycznych do kwalifikowalności aspekty społeczne to „społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego mające na celu wsparcie działań w obszarze polityki społecznej”.

Stosowanie tych aspektów przez zamawiających ma na celu promowanie wykonawców, którzy nie tylko oferują najniższą cenę za wykonanie zamówienia, ale i tych wykonawców, którzy prowadzą działalność przyczyniającą się do realizacji określonych celów społecznych jak np. działalność obejmującą integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub zawodowym.
Zatem najkorzystniejszą ofertą nie będzie oferta, która przedstawia najniższą cenę, ale taka oferta, która będzie w jak największym stopniu uwzględniała istotne, z punktu widzenia znaczenia zamówienia publicznego, aspekty społeczne. Pamiętać bowiem należy o tym, że zastosowanie konkretnego aspektu…

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx