http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przetarg nieograniczony na świadczenie gminnych usług przewozowych

17

Część trzecia

 

Przebieg procedury przetargowej

 

OGŁOSZENIE I UDOSTĘPNIENIE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, po należytym sporządzeniu warunków zamówienia, powinien udostępnić je w sposób, który pozwoli zapoznać się z nimi wszystkim potencjalnym wykonawcom. Pierwszą podstawową czynnością zamawiającego będzie publikacja ogłoszenia o zamówieniu. Procedura ta, w przypadku zamówień powyżej progów unijnych, uregulowana jest w przepisach art. 87 – 90 Pzp. Zamawiający przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej zwany UPUE), który publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej zwany DUUE).

W celu zamieszczenia ogłoszenia, a potem także zapoznania się z nim, konieczne jest wykorzystanie Internetu, co stanowi kolejny przykład postępującej elektronizacji zamówień. Istotną kwestią jest przy tym moment wszczęcia postępowania, co po wejściu w życie nowej ustawy stanowiło problemy  dla zamawiających. W świetle starych przepisów, był to moment zamieszczenia ogłoszenia w DUUE. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 130 Pzp, będzie to moment przekazania ogłoszenia do UPUE.

Przekazanie ogłoszeń następuje za pośrednictwem strony internetowej eNotice, prowadzonej przez UPUE. Ogłoszenia publikowane są natomiast w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej , z którego korzystać można w witrynie TED (Tender Electronics Daily). Dostęp do witryny jest w całości darmowy. Pozwala ona wykonawcom zapoznać się z wszystkimi ogłoszeniami z obszaru całej Unii Europejskiej, oferując przy tym różne opcje wyszukiwania, jednocześnie będąc pożyteczną bazą informacji, która pozwala przykładowo określić, ile ogłoszeń zamieszczonych jest obecnie z danego kraju.

 

Poza tym w artykule:

  • SKŁADANIE OFERT
  • OTWARCIE OFERT
  • UDOSTĘPNIANIE ZAINTERESOWANYM PROTOKOŁU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  • WERYFIKACJA WSTĘPNYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
  • BADANIE I KWALIFIKACJA OFERT
  • WARTOŚCIUJĄCA OCENA OFERT PRZETARGOWYCH
  • WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I JEJ ZNACZENIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx