http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przetarg nieograniczony na świadczenie gminnych usług przewozowych

52
Część czwarta

 

Obowiązek zawarcia umowy finalnej

 

ZAWIESZENIE MOŻLIWOŚCI

ZAWARCIA UMOWY FINALNEJ

Możliwość zawieszenia postępowania nie funkcjonuje w przepisach prawa zamówień publicznych. Jej „namiastką” jest natomiast tzw. instytucja stand still. Stand still to okres, w którym zamawiający nie może zawrzeć umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej. Terminy ustawowe, uregulowane w art. 264 ust. 1 wskazują na minimalną długość okresu, w jakim umowa nie może być zawarta w przypadku zamówień powyżej progów unijnych. Jeśli postępowanie odbywało się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej okres ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, zaś w przypadku innych metod – 15 dni. Dodatkowo przepisy art. 577-578 regulują zakaz zawarcia umowy na czas rozpatrzenia przez KIO wniosku odwoławczego który został wniesiony w sprawie danego postępowania.

Zamawiający nie może zawrzeć umowy od wniesienia odwołania do Prezesa KIO do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Postanowieniami kończącymi postępowanie odwoławcze będą z kolei postanowienie o umorzeniu postępowania oraz postanowienie o odrzuceniu odwołania. Ponadto, dalsze zaskarżenie wyroku KIO nie będzie już miało żadnego wpływu na wydłużenie okresu zakazu zawarcia umowy. Naruszenie zakazu będzie skutkowało unieważnieniem umowy, która została zawarta przed upłynięciem omawianego okresu, zgodnie z art. 457 ust. 2. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZASKARŻENIE WYNIKU PRZETARGU
  • ŻĄDANIE ZAWARCIA UMOWY FINALNEJ
  • KONSEKWENCJE UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY
  • PODPISANIE UMOWY WRAZ Z USTANOWIENIEM JEJ EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA
  • CHARAKTERYSTYKA PRAWNA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx