Przydatność analizy rynku zamówień publicznych

38

Studium przypadku

 

Analizy rynku zamówień publicznych opierają się w głównej mierze na przetwarzaniu dużych ilości danych, zawartych między innymi w Biuletynach Zamówień Publicznych (BZP) publikowanych przez UZP, jak i w…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu