http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU URZĘDOWYM UE

354

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, który odpowiada za funkcjonowanie unijnego systemu publikacji ogłoszeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi: (1) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 25 października 2023 r. przy użyciu platformy eNotices, a zatem z wykorzystaniem standardowych formularzy ogłoszeń ustanowionych rozporządzeniem 2015/1986, możliwe jest przekazywanie do publikacji ogłoszenia o sprostowaniu/zmianie ogłoszenia, a także ogłoszenia o modyfikacji umowy zarówno za pośrednictwem dotychczasowej platformy eNotices (do dnia 31 stycznia 2024 r.), jak i platformy eNotices2, (2) skorzystanie w takim wypadku z platformy eNotices nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie postępowania po stronie zamawiającego. Jeśli natomiast zamawiający skorzysta z platformy eNotices2, powinien zaimportować ogłoszenie z TED, a następnie wprowadzić zmianę lub modyfikację. Skorzystanie z platformy eNotices2 będzie w tym przypadku wymagało uzupełnienia dodatkowych pól, aby spełnić wymagania e-formularzy, (3) Urząd Publikacji zorganizował serię webinariów dla zamawiających poświęconych wypełnianiu ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a także dodatkowym funkcjom platformy eNotices2. Materiały z webinariów są dostępne pod linkami: https://www.youtube.com/watch?v=Znx2ljypv6s i https://www.youtube.com/watch?v=_Lk35tfQ_ns. W przypadku dodatkowych pytań czy indywidualnych problemów Urząd Publikacji Unii Europejskiej zachęca do bezpośredniego kontaktu pod adresem ted@publications.europa.eu. Jednocześnie Urząd przypomniał, że w przypadku postępowań wszczętych od dnia 25 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie e-formularze z rozporządzenia 2019/1780 za pomocą platformy eNotices2, co pozwoli uniknąć ryzyka zarzutu nieprawidłowej publikacji.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx