http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KARTA DUŻEJ RODZINY

29

W Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Nowe przepisy wprowadzają nowy wzór karty elektronicznej, tak, aby jej wizualizacja wyświetlana w urządzeniu mobilnym, była spójna z innymi dokumentami elektronicznymi. W ustawie uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawy z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów i ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Jednolity tekst ustawy uwzględnia ponadto zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 października 2023 r. Zgodnie z przepisami KDR jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do określonych uprawnień. Posiadacze KDR mają prawo korzystania z tańszej oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Przysługują im m.in. tańsze bilety kolejowe, bezpłatne wejścia do parków narodowych czy wyższe limity zużycia energii elektrycznej. KDR może mieć formę dyskietki, dokumentu z tworzywa sztucznego (karta tradycyjna) lub tzw. karty elektronicznej.

 

źródło: portalsamorzadowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx