http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Reguła intertemporalna w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej oraz wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych

64

Norma zawarta w art. 24 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych[1] (u.d.f.p.) wskazuje, jaka ustawa ma zastosowanie w przypadku zmiany przepisów pomiędzy momentem popełnienia czynu zabronionego, a momentem orzekania.[2] Przepis ten reguluje zatem zasady prawa międzyczasowego, wskazując m.in. na zasadę stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy, tj. regułę intertemporalną obowiązującą w postępowaniach mających charakter represyjny, która z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw[3] (ustawa zmieniająca) nabiera obecnie szczególnego znaczenia[4]. Przy czym, należy nadmienić, że powyższa ustawa zmieniająca nie doprowadziła do zmiany art. 24 u.d.f.p., niemniej, który będzie miał zastosowanie w związku ze wskazaną nowelizacją przepisów.[5]

Powiązane artykuły


[1]Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168)

[2]Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 11 października 2007 r., DF/GKO-4900-41/45/07/1787, LexPolonica nr 2124012, Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2008/1 poz. 7.

[3]Dz. U. Nr 240, poz. 1429.

[4]Por.: K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz,  LexisNexis, Warszawa 2012,  str. 186 oraz orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 2 marca 2006 r., DF/GKO-4900-1/1/06/5, LexPolonica nr 405520, Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2006/2 poz. 11.

[5]K. Puchacz, Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz do zmian w ustawie, Wyd. ODDK, Gdańsk 2012, str. 79.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx