ROCZNE SPRAWOZDANIA

35

 

W dniu 1 marca 2013 roku upływa termin na przekazanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o zamówieniach udzielonych w roku 2012. Do jego sporządzenia i złożenia zobowiązane są podmioty, które w roku objętym sprawozdaniem udzieliły zamówień o wartości powyżej 14 tys. euro. Wymagania stawiane sprawozdaniu określa szczegółowo rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Roczne sprawozdanie należy przekazać w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
Powiązane artykuły
 
Źródło: UZP