ROCZNE SPRAWOZDANIA

59

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 Prawa zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2015 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2016 r. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowegoUrzędu Zamówień Publicznych. Aby przekazać roczne sprawozdanie należy posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl