Rozeznanie na poboczach rynku

27

Andrzej Banaś

 

            Większość znanych mi dróg posiada pobocza. Z rynkami bywa różnie, wszakże znaczna ich część owe skrajne powierzchnie posiada. Dodałbym jeszcze, że bywają one nader atrakcyjne, czego

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu