Rozmowa Doradcy Źródło wiedzy o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych

47

Rozmowa Doradcy

Źródło wiedzy o funkcjonowaniu

systemu zamówień publicznych

 

 

Z Magdaleną Grabarczyk, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej

rozmawia

Powiązane artykuły

Piotr Zatyka

 

W ubiegłym miesiącu Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło Informację o funkcjonowaniu Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2015. Jakie znaczenie ma ten dokument?

 

Informacja o funkcjonowaniu Krajowej Izby Odwoławczej jest najważniejszym dokumentem Izby, przygotowywanym w każdym kolejnym roku kalendarzowym. O jego randze świadczą regulacje ustawy, przypisujące obowiązek przygotowania projektu Prezesowi Izby, obowiązek zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne, które tworzą wszyscy członkowie Izby oraz obowiązek przedłożenie tego dokumentu Prezesowi UZP, który następnie przesyła go Prezesowi Rady…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu