Rozporządzenie FSR i jego stosowanie w zamówieniach publicznych

33

Polski rynek zamówień publicznych stanowi część składową rynku unijnego, mającego zgodnie z traktatami unijnymi charakter rynku jednolitego i wspólnego, zapewniającego swobodny przepływ osób, kapitału, towarów oraz usług. Jednolity rynek postrzegany jest jako podstawowy filar siły europejskiej gospodarki, czyniący Unię Europejską jednym z ważniejszych partnerów handlowych na szczeblu globalnym.

 

WSTĘP

Jednolity rynek mierzy się z wieloma wyzwaniami. Jednym z najpoważniejszych problemów były negatywne skutki ingerencji państw trzecich, wykorzystujących, bezpośrednio lub pośrednio, fundusze publiczne w celu finansowania działań zakłócających konkurencję na rynku jednolitym.

Jaskrawym przykładem tego była praktyka nabywania europejskich spółek, które ucierpiały na skutek pandemii, przez firmy pozaunijne działające ze wsparciem środków publicznych. Problem ten wielokrotnie objawiał się też na rynku zamówień publicznych, gdzie wielokrotnie wobec przedsiębiorstw spoza UE pojawiały się podejrzenia odnoszące się do zaniżania przez nie ofert w stosunku do realnych kosztów realizacji zamówienia właśnie ze względu na posługiwanie się dofinansowaniem publicznym, udzielonym przez państwo pochodzenia.

Do niedawna sprawująca pieczę nad rynkiem wewnętrznym Komisja Europejska, pomimo szeregu wyspecjalizowanych regulacyjnych środków prawnych w jej dyspozycji, nie posiadała w swoim arsenale narzędzia pozwalającego przeciwdziałać tego rodzaju działaniom. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZAKRES ZASTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA FSR
  • SUBSYDIA ZAGRANICZNE
  • OCENA SUBSYDIÓW ZAGRANICZNYCH
  • PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA W POSTĘPOWANIACH UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  • UPRAWNIENIA KOMISJIPOZA PROCEDURĄ ZGŁOSZENIOWĄ
  • SANKCJE
  • PRAKTYCZNE KONKLUZJE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.