http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rynek europejskich zamówień publicznych w pierwszym kwartale 2024 roku

12

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ

O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

 

W pierwszym kwartale 2024 roku opublikowano łącznie 6 569 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 6 o konkursach. W tym samym okresie roku 2023 opublikowano 7 526 ogłoszeń o zamówieniach i 15 o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to spadek o 12,72%, a w przypadku konkursów spadek o 60,00%.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

w pierwszym kwartale danego roku

 

2020 2021 2022 2023 2024
5 795 2 467 6 312 7 526 6 569

 

[M_REPORT1_SVGeneratedChart_1.png]


LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W pierwszym kwartale 2024 roku opublikowano łącznie 9 982 ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych i 19 ogłoszeń o wynikach konkursów. W tym samym okresie roku 2023 opublikowano 11 307 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 22 ogłoszenia o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to spadek o 11,72%, a w przypadku konkursów spadek o 11,72%. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • LICZBA OGŁOSZEŃ ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU
  • LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH
  • LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW
  • ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ
  • LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT
  • LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH
  • ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT
  • ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx