http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Skrócenie terminu składania ofert z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia

25

Prawo zamówień publicznych nakazuje ustalanie terminów składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wymiarze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jego wielkości lub parametrom technicznym, a także uwarunkowaniom organizacyjnym lub gospodarczym związanym z określonym świadczeniem.

 

WPROWADZENIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 35 dni, lecz nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w przypadku:

  • opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 138 ust. 2 pkt. 1), albo
  • jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione (art. 138 ust. 2 pkt. 2).

 

Zamawiający posiada uprawnienie do skrócenia terminu składania ofert i samodzielnej oceny czy zaistniały przesłanki dla ich ustalenia, jednakże działanie takie nie może godzić w prawo wykonawcy do posiadania odpowiedniego czasu na przygotowanie oferty. . (…)

 

Poza tym w artykule:

  • HISTORIA WPROWADZANIA MOŻLIWOŚCI SKRACANIA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  • PILNA POTRZEBA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • UZASADNIENIE SKRÓCENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  • JAK OCENIĆ PRZYPADKI DWÓCH ZAMAWIAJĄCYCH?
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx