http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PZP

64

SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PZP

 

Powiązane artykuły

W dniu 13 maja 2016 roku, podczas osiemnastego posiedzenia, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 marca, został skierowany do laski marszałkowskiej w dniu 24 marca bieżącego roku. Po otrzymaniu numeru druku – 366 – został skierowany do pierwszego czytania na plenarnym posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu 31 marca. Z upoważnienia Prezes Rady Ministrów projekt przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj. W głosowaniu nad przyjęciem w całości projektu ustawy wraz z przyjętą poprawką udział wzięło 436  posłów. Za przyjęciem projektu ustawy wraz z poprawką było 247 posłów,  przeciw – 186,  wstrzymało się od głosu 3 posłów.  Nie głosowało 24 posłów. W chwili oddania obecnego numeru Doradcy do druku uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oczekiwała na rozpatrzenie przez Senat.

źródło: www.sejm.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx