SKARGI PREZESA UZP NA POSTANOWIENIA KIO

77

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że Prezes UZP wniósł 28 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych. Dotychczas sądy rozpoznały 9 skarg, wydając 5 wyroków uwzględniających skargi Prezesa Urzędu i merytorycznie rozpoznających odwołania (wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. sygn. akt: IX Ga 502/16, wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. sygn. akt: II Ca 1461/16, wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2017 r. sygn. akt: XII Ga 1018/16, wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. akt: XIX Ga 3/17, wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt: I Ca 399/16), 2 wyroki oddalające skargi Prezesa Urzędu (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. sygn. akt: XII Ga 837/16, wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 1 lutego 2017 r. sygn. akt: IV Ca 1051/16) oraz 2 postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego (postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2016 r. sygn. akt: V Ga 325/16, postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2017 r. sygn. akt: II Ca 1142/16). Treść dotychczas otrzymanych przez Skarżącego orzeczeń wraz z uzasadnieniami została zamieszczona na stronie internetowej UZP:

Powiązane artykuły

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-krajowe/skargi-prezesa-uzp/skargi-prezesa-uzp-z-roku-2016

źródło: www.uzp.gov.pl