http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE KLAUZ SPOŁECZNYCH

29

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku sprawozdawczym, wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. Zobowiązuje on kierowników jednostek administracji rządowej do przekazywania do Prezesa UZP corocznej informacji o stosowaniu klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Informację należy przekazać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://klauzule.uzp.gov.pl/. W celu zalogowania się do aplikacji internetowej należy skorzystać z tokena oraz przepisać kod obrazkowy (CAPTCHA). Zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Token został wskazany w piśmie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia br. skierowanym do ministrów, wojewodów oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, którzy z kolei przekażą go podległym  jednostkom. Termin na przekazanie wypełnionego formularza upływa 1 marca br.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx