http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ŚRODKI NA SPORZĄDZANIE PLANÓW OGÓLNYCH

39

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają konsultacje w sprawie zasad dofinansowania z KPO tzw. planów ogólnych, które stanowią jeden z najważniejszych elementów reformy planowania przestrzennego. W ramach konsultacji ministerstwo udostępniło na swojej stronie m.in. regulamin konkursu wraz z kryteriami i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zaproponowano w nim również algorytm podziału środków niezbędnych dla zrealizowania planów ogólnych w gminach. Uwzględnia on m.in. powierzchnię gminy, liczbę ludności oraz powierzchnię lasów. W oddzielnym załączniku udostępniono z kolei wykaz maksymalnych kwot wsparcia na to zadanie dla każdej gminy. Zgodnie z regulaminem do wydatków kwalifikowalnych będą zaliczane wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego, gminnego programu rewitalizacji, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wydatki na opracowania, ekspertyzy, analizy i dokumentację techniczną. Podatek VAT będzie z kolei wydatkiem niekwalifikowalnym, w związku z tym będzie on wyłączony z dofinansowania. Podatek VAT będzie natomiast finansowany ze środków własnych beneficjanta. Łączny budżet na realizację inwestycji wynosi ponad 893,2 mln zł ze środków KPO, z czego na wsparcie gmin w przygotowaniu planów ogólnych zaplanowano 457,8 mln zł, na wsparcie przygotowania i uchwalenia gminnych programów rewitalizacji – 94 mln zł, a na dofinansowanie przygotowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 316,2 mln zł.

 

źródło: samorzad.pap.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx