http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE

11

Na stornie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazało się statystyczne podsumowania I kwartału 2024 r. Dokument został podzielony na 3 części. Pierwsza dotyczy rynku zamówień publicznych pod kątem liczbowych danych w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez pierwsze 3 miesiące 2024 roku. Na uwagę w I kwartale 2024 roku zasługuje m.in. liczba postępowań wszczętych na podstawie wariantu II trybu podstawowego, przewidującego możliwość negocjacji. Na przestrzeni kolejnych lat daje się zauważyć stopniowy wzrost odsetka wszczynanych postępowań w tym trybie. W I kwartale 2022 r. wyniósł on 12,72%, w I kwartale 2023 r. – 14,94%, a w I kwartale 2024 r. – 16,88%. Druga część publikacji koncentruje się na kontrolach prowadzonych przez UZP w tym samym okresie. Względem analogicznego okresu w 2023 roku wzrosła liczba wszczętych kontroli uprzednich (36 względem 24 w I kwartale 2023 r.) oraz kontroli doraźnych (49 względem 42 w I kwartale 2023 r.) W ostatniej części zaprezentowane zostały liczbowe zestawienie dotyczące spraw wpływających oraz rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Tutaj również występuje wzrost względem analogicznego okresu w 2023 roku. Do Krajowej Izby Odwoławczej wniesiono 1065 odwołań (919 w I kwartale 2023 r.). Przygotowana publikacja stanowi pierwszą z trzech, w których podsumowane zostanie funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w I kwartale 2024 r.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx