Stosowanie klauzul społecznych przez administrację rządową

44

Stosowanie klauzul społecznych

przez administrację rządową

 

 

Powiązane artykuły

Przeprowadzając badanie dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową w roku 2015 Urząd Zamówień Publicznych dokonał analizy 417 sprawozdań, które złożyły podmioty mające obowiązek realizacji Zaleceń w tej sprawie, wydanych w dniu 28 lipca 2015 r. przez Radę Ministrów. Wynika z niej, iż klauzule społeczne zastosowały 133 podmioty w 437 postępowaniach.

 

Niemal we wszystkich przypadkach zamawiający stosowali jedną klauzulę społeczną w postępowaniu przetargowym. Jedynie w dziewięciu przypadkach wykorzystano 2 klauzule, a w jednym postępowaniu uwzględniono wszystkie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu