System zamówień publicznych w 2012 roku

45

Podobnie jak w latach ubiegłych, dnia 19 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku”.

Powiązane artykuły

Z danych, zawartych w Sprawozdaniu wynika, iż w roku minionym udzielono188.478 zamówień (o 2.246 więcej, niż w roku 2011), których wartość wyniosła 132,7mldzł. co oznacza, iż w stosunku do roku poprzedniegobyła niższao144,1mld zł.(8%). Rok 2012 był zatem kolejnym rokiem wyraźnego spadku wartości polskiego rynku zamówień publicznych.