http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SZKOLENIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH

13

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 4 oraz 13 kwietnia 2023 roku dwa jednodniowe szkolenia online z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej za pomocą dedykowanej platformy internetowej. Tematyka szkoleń jest taka sama i obejmuje instrumenty prawne w ustawie Prawo zamówień publicznych umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych w toku przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego, jak również praktyczne doświadczenia zamawiającego w zakresie społecznych zamówień publicznych. Wydarzenia adresowane są tylko do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz pracowników instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych. Warunkiem kwalifikacji na szkolenia jest przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Szkolenia są bezpłatne,  prowadzone w formie online umożliwiającej interakcje z trenerami poprzez moderowany czat, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej w formie online. Na podstawie obecności na szkoleniu, wyniku testu wiedzy oraz przesłaniu na adres UZP oryginałów Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia uczestnika projektu, uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx