http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SZKOLENIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH

36

SZKOLENIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH

W dniach 24 oraz 27 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, dedykowane instytucjom wydatkującym środki publiczne w ramach procedur udzielania zamówień publicznych. W szkoleniach wzięło udział około 80 uczestników, reprezentujących polskie instytucje zamawiające różnego typu. W trakcie szkolenia przedstawicielka UZP omówiła prawne regulacje ustawodawstwa unijnego i krajowego, umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady związane z praktycznym stosowaniem społecznych zamówień publicznych. Mając również na uwadze wprowadzone nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 roku obowiązki, związane z określeniem wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób zdefiniowany w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie omówiła cechy stosunku pracy, kwalifikujące wykonywanie określonych czynności jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx