http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie KIO

58

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z naczelnych zasad Prawa zamówień publicznych, jednakże spory dotyczące prób jej ograniczenia są bardzo często rozpoznawane przez Krajową Izbę Odwoławczą.  

Wykonawcy niejednokrotnie utajniają dokumenty twierdząc, że ich treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający mogą się z tym godzić (uniemożliwiając wgląd do tych dokumentów przez osoby trzecie, także przez konkurencję) lub kwestionować takie zastrzeżenie uznając, że informacje zawarte w takich dokumentach powinny być jawne.

Podjęcie decyzji przez zamawiającego każdorazowo powinna jednak poprzedzać analiza skuteczności wykazania przez wykonawcę zaistnienia przesłanek stanowiących o kwalifikacji danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

DZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCYCH
A ORZECZNICTWO KIO

Zamawiający dość często prezentują zachowawczą postawę, przejawiającą się w uznawaniu za skuteczne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunku do dokumentów, które w istocie zawierają ogólne stwierdzenia, będące standardowymi „formułkami” używanymi przez wykonawców w każdym z postępowań, w których uczestniczą. W efekcie wykonawcy, którzy nie mają możliwości wglądu do dokumentacji związanej z udziałem w postępowaniu konkurenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, składają odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. domagając się udostępnienia im treści takiej dokumentacji. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ORZECZENIA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx