http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

TEKST JEDNOLITY PRAWA O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

63

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 6 lipca 2023 r. Opublikowany tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 lipca 2023 r. Nie obejmuje natomiast art. 21 ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych który stanowi, że do postępowań sądowoadministracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepis art. 54 § 2a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jeżeli organ, za pośrednictwem którego wniesiono skargę, nie przekazał jeszcze akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu. Jednolity tekst nie uwzględnia też przepisów przejściowych określonych w art. 24 ustawy o likwidacji  zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje zasady postępowania sądowego w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej, w tym m.in. organów jednostek samorządu terytorialnego.

 

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx