Temat numeru: działalność Krajowej Izby Odwoławczej w 2015 r.

39

Temat numeru: działalność Krajowej Izby Odwoławczej w 2015 r.

 

Informacja o funkcjonowaniu

Krajowej Izby Odwoławczej

w 2015 r.

 

Zgodnie z przepisem art. 172 ust. pkt. 1 Prawa zamówień publicznych w dniu 10 maja 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło „Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2014”.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych poniżej publikujemy najistotniejsze fragmenty tej Informacji.

Powiązane artykuły

 

(…)

CZĘŚĆ I

Ogólna informacja o funkcjonowaniu Krajowej Izby Odwoławczej

w 2015 r.

1. Podstawy prawne funkcjonowania Izby

Krajowa Izba Odwoławcza została powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu