http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Temat numeru:orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Zmiany dotyczące utajniania informacji i dokumentów

40

Temat numeru:orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

 

Zmiany dotyczące utajniania

informacji i dokumentów

 

Powiązane artykuły

Zasada jawności postępowania jest jedną z naczelnych zasad obowiązujących
w zamówieniach publicznych. Jednakże w sytuacjach przewidzianych Prawem zamówień publicznych (art. 8 ust. 3) dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zostać ograniczony. Dotyczy to tych informacji składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub z ofertą, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Agnieszka Gilowska

            Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej z 2015 i 2016 roku wskazuje na większą niż dotychczas restrykcyjność podejścia tego organu do utajniania części ofert lub wniosków

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx