http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

To był wyjątkowo trudny rok

27

Wypowiedź
Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Jana Kuzawińskiego

 

Publikacja Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej stanowi nie tylko wypełnienie ustawowego obowiązku Izby, ale jest również jedną z niewielu okazji do ukazania spojrzenia na środki ochrony prawnej i system zamówień publicznych z perspektywy tego organu. Jest to też najlepsza okazja do przedstawienia szczegółowego obrazu pracy Izby, nowych zagadnień orzeczniczych oraz dostrzeżonych tendencji systemowych.

Z uwagi na specyfikę 2021 roku, treść Informacji przedstawia wyjątkowy czas dla Izby i systemu zamówień publicznych. Do Prezesa Izby wpłynęła wówczas rekordowa liczba odwołań – 3811. Dodatkowo, Izba w dalszym ciągu odczuwała skutki zawieszenia jej działalności orzeczniczej w pierwszym okresie epidemii CON/ID-19 w 2020 r. – zgodnie z tzw. ustawą covidową Izba przez 75 dni nie przeprowadzała posiedzeń z udziałem stron ani rozpraw.

Wskazane okoliczności miały oczywiste przełożenie na czas rozpoznawania odwołań, który jednak od lipca 2021 r. zaczął wykazywać wyraźną tendencję spadkową. Natomiast już na jesieni ubiegłego roku, dzięki tytanicznemu wysiłkowi członków Izby, wprowadzonym zmianom organizacyjnym i aktywnej współpracy z Biurem Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych udało się pozbyć nadmiarowej liczby spraw w toku. Dzięki temu czas rozpoznawania spraw przed KIO z końcem 2021 roku praktycznie powrócił do średniej z lat ubiegłych.

Terminowość rozpoznawania spraw przez Izbę jest tematem, który zawsze wzbudza emocje. Wymaga szczególnego podkreślenia, że zarówno Izba, jej członkowie, jak i obsługujące Izbę Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych dochowują wszelkich starań, by termin ten był zachowany w jak największej liczbie spraw. Oczywiście, ustawowy termin 15 dni na rozpoznanie odwołania ma charakter instrukcyjny. W niektórych przypadkach dochowanie tego terminu nie jest możliwe – a nawet nie byłoby wskazane. (…)

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx