http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowa podstawa formalnoprawna rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej

29

Informacja przedstawiana co roku przez Krajową Izbę Odwoławczą ma na celu przekazanie danych o zakresie i sposobie realizacji powierzonych Izbie zadań. Elementem Informacji budzącym największe zainteresowanie jest opis problemów, z jakimi zetknęła się Izba rozpoznając spory zawisłe przed KIO w danym okresie sprawozdawczym.

Informacja roczna KIO za 2021 r. ma szczególny charakter z uwagi na fakt, że dotyczy pierwszego roku funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych. Z tego względu, przedstawiony przez Izbę dokument sprawozdawczy obejmował przede wszystkim problemy, z jakimi KIO zetknęła się w swoim orzecznictwie, powstałe na gruncie nowych regulacji.

Chociaż nie zwiera jeszcze szerokiej analizy orzecznictwa odnoszącego się do nowych rozwiązań prawnych funkcjonujących na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (te zapewne będą pogłębione w kolejnej perspektywie czasowej 2022 r.), ale warte uwagi okazały się pewne kwestie dotyczące samej procedury odwoławczej.

Zagadnieniem, które budzi duże zainteresowanie wśród praktyków zamówień publicznych, a któremu poświęcony został jeden z podrozdziałów Informacji, jest nowa przesłanka umorzenia postępowania odwoławczego w sytuacji stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne (art. 568 pkt 2).

W istocie nowa podstawa umorzenia zawiera w sobie dwie przesłanki zakończenia postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania odwołania: 1) stwierdzenie, że postępowanie stało się zbędne, 2) ustalenie, że postępowanie jest niedopuszczalne. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Interpretacja przesłanki przez pryzmat Kodeksu postępowania cywilnego
  • Interpretacja przesłanki przez KIO
  • Kontynuacja linii orzeczniczej w 2022 r.

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx