Tożsamość podmiotowa wykonawców w zamówieniach publicznych

70

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a Prawa zamówień publicznych nieustannie budzi w praktyce wiele kontrowersji. Były one przedmiotem licznych publikacji, także autorki. Żadna z nich nie odnosiła się jednak do kwestii tożsamości podmiotowej wykonawców, dotkniętych sankcją wykluczenia. 

Powiązane artykuły

Wątpliwości zaistniałe w tym zakresie należałoby przedstawić na tle konkretnego stanu faktycznego, w kontekście wydanych w ubiegłym roku wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie Sądu Okręgowego w Warszawie.