http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tryb podstawowy – ryzykowny wariant z art. 275 pkt 2 Pzp

262

Nowe Pzp wprowadziło rewolucję w zasadach udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. W miejsce kilku dotychczasowych trybów wprowadzono tzw. tryb podstawowy, jako wiodące narzędzie do udzielania zamówień krajowych, wyposażony w trzy różne warianty, celem możliwie najlepszego dopasowania procedury do specyfiki zamówienia.

      Jak uczy historia, rewolucja niekiedy pożera własne dzieci. Obawiam się, że podobnie może być w przypadku trybu podstawowego w wariancie, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp – wariancie nr 2.

 

Specyfika wariantu nr 2

Generalne założenie towarzyszące prowadzeniu postępowania w trybie podstawowym w wariancie nr 2 polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (o ile przewidział taką możliwość) a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Z założenia wariant ten wygląda dla zamawiającego bardzo atrakcyjnie: w zależności od tego, co wykonawcy przedstawią w ofertach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, po zakończeniu badania i oceny tych ofert zamawiający może przejść bezpośrednio do wyboru oferty najkorzystniejszej (de facto sprowadzając przebieg postępowania w tym wariacie do procedury z wariantu nr 1) lub podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowego etapu w postępowaniu, w postaci negocjacji z wykonawcami i umożliwienia im złożenia oferty dodatkowej (licząc na uzyskanie w tych ofertach jeszcze  korzystniejszych warunków realizacji zamówienia podlegających ocenie w kryteriach oceny ofert). Jedynym warunkiem skorzystania z tego wariantu jest ujęcie w SWZ informacji, o której mowa w art. 281 ust. 1 pkt 4, tzn. poinformowanie wykonawców, że zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. (…)

 

Poza tym w artykule: 

  • Karty przy orderach
  • Droga bez powrotu
  • Rozbite postępowanie
  • Ograniczenie konkurencji bez prekwalifikacji
  • Negocjacje czy wymuszenie?
  • Oferty (problemy) dodatkowe
  • Czas płynie, a zyski niepewne
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx