Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne – wybrane zagadnienia cz.4

43

Czwarta część cyklu publikacji poświęconego specyfice zamówień na systemy informatyczne stanowi kontynuację rozważań dotyczących kryteriów oceny ofert, przedstawionych w styczniowym numerze Doradcy. W obecnym wydaniu zaprezentowana zostanie krótka charakterystyka wybranych kryteriów pozacenowych (tj. kryterium jakości, funkcjonalności, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne), związanego z nimi orzecznictwa oraz postulatów piśmiennictwa. Pozostałe kryteria oceny ofert, zgodnie z systematyką wskazaną w art. 91 ust. 2 Pzp przedstawione zostaną w kolejnym wydaniu Doradcy.