http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ujemna cena ofertowa

66

Wykonawcy, przygotowując oferty często stają przed dylematem, czy możliwe jest zaoferowanie wykonania zamówienia przy zastosowaniu prowizji ujemnej lub też zaoferowanie wynagrodzenia ujemnego – czy to w zakresie oferowania ceny lub prowizji cząstkowej wchodzącej w skład wynagrodzenia całkowitego, czy też zastosowanie wynagrodzenia całkowitego o wartości ujemnej lub prowizji ujemnej, dotyczącej całkowitej realizacji zamówienia.

 

Zapisy specyfikacji warunków zamówienia najczęściej nie określają wprost, że zakazane jest stosowanie prowizji ujemnych lub cen ujemnych. Jakie są więc cechy charakterystyczne dokumentów postępowania wskazujące, że zastosowanie prowizji ujemnej lub cen ujemnych w wynagrodzeniu wykonawcy nie jest możliwe? W niniejszym artykule omówimy te zagadnienia na gruncie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

W wyroku z dnia 7 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała na cechy charakterystyczne dokumentów postępowania, które uniemożliwiają złożenie oferty na realizację całości zamówienia z prowizją ujemną. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • WNIOSKI
  • KIEDY DOPUSZCZALNE JEST ZAOFEROWANIE PROWIZJI UJEMNEJ
  • PODAWANIE CEN JEDNOSTKOWYCH UJEMNYCH
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx