http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych

127

Umowa ramowa jest rozwiązaniem, które może znacznie przyspieszyć i ułatwić udzielanie zamówień publicznych. Elastyczność, jaką daje zamawiającym klasycznym jest duża, natomiast w przypadku zamawiających sektorowych jest ogromna. Muszą oni jednak odpowiednio przygotować dokumentację postępowania, aby udzielanie zamówień na jej podstawie przebiegało zgodnie z zakładanymi intencjami.

 

Istota umowy ramowej

Umowa ramowa została zdefiniowana w art. 7 pkt 26 Pzp jako umowa zawierana między zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.

Nie kreuje ona zobowiązań po stronie zamawiającego i wykonawców (rzadziej: wykonawcy, aczkolwiek jest to jak najbardziej dopuszczalne). Oznacza to, że jej zawarcie nie gwarantuje wykonawcom zlecenia określonych dostaw, usług czy robót budowlanych. Skierowanie do wykonawców zaproszenia do składania ofert wykonawczych nie jest pewne, gdyż zamawiający może postanowić o wszczęciu postępowania w zwykłym trybie, poza umową ramową.

Zamawiający z kolei nie ma pewności, że otrzyma oferty wykonawcze. Niemniej jednak strony takiej umowy mają świadomość jej atutów, czyli przede wszystkim mniejszej konkurencji, zweryfikowanych wcześniej wykonawców (w szczególności pod kątem zdolności technicznej lub zawodowej), szybszego udzielenia zamówień. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zawarcie umowy ramowej
  • Kryteria oceny ofert na etapie umowy ramowej
  • Przeprowadzanie postępowań wykonawczych
  • Zmiana umowy ramowej
  • Środki ochrony prawnej na etapie zamówień wykonawczych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx