USTAWA O KONCESJI W SEJMIE

31

USTAWA O KONCESJI W SEJMIE

 

W dniu 22 czerwca 2016 r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 612). Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała przedmiotowy projekt.

 

źródło: www.sejm.gov.pl