http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UZP O ROKU 2022 ORAZ O PLANACH NA ROK 2023

23

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczona została wypowiedź, odnosząca się do roku minionego oraz wskazująca kierunki działań Urzędu w roku bieżącym. Stwierdza się w niej między innymi, że „w roku 2022 – pełnym nadzwyczajnych wyzwań zwłaszcza dla zamawiających i wykonawców – aktywność Urzędu skoncentrowana była na zapewnieniu podmiotom systemu zamówień publicznych wsparcia w zakresie stosowania przepisów Pzp. Działania opiniodawcze, szkoleniowe i informacyjne, podejmowane były z uwzględnieniem aktualnych potrzeb identyfikowanych nie tylko w wyniku działalności analitycznej i kontrolnej, ale również bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami uczestników rynku zamówień publicznych. (…) Tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, w 2023 roku chcemy rozpocząć przegląd przepisów Pzp. Opracowując, dyskutując i konsultując projekt tej ustawy deklarowaliśmy, że po dwóch – trzech latach jej obowiązywania dokonamy jej przeglądu pod kątem ewentualnych poprawek lub ulepszeń. Ten czas nadszedł. Dwa lata doświadczeń w zakresie stosowania ustawy pozwalają na sformułowanie wniosków uprawniających do oceny większości przyjętych w niej rozwiązań.  Szerokie debaty w tym zakresie będziemy chcieli zacząć od połowy roku.

W roku 2023 jednym z najistotniejszych priorytetów pozostanie elektronizacja systemu zamówień publicznych. Nie będzie już funkcjonować elektroniczne narzędzie miniPortal (z wyjątkiem dokończenia wcześniej rozpoczętych z jego udziałem postępowań). Sprawia to, że będziemy się koncentrować na utrzymaniu i rozwoju kompleksowego narzędzia do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakim jest Platforma e-Zamówienia.  W pierwszej połowie roku planujemy również wdrożenie elektronicznego protokołu w części sal rozpraw Krajowej Izby Odwoławczej. Idąc z duchem czasu, wierzymy, że powyższe działanie przyczyni się do podniesienia jakości i sprawności prowadzenia  rozpraw oraz zwiększy komfort stron uczestniczących w postępowaniach odwoławczych. Będzie to pierwszy krok do pełnej elektronizacji postępowań przed KIO. Wzorem lat ubiegłych, również w 2023 roku położymy nacisk na profesjonalizację kadr w zamówieniach publicznych. Będziemy kontynuować działania obejmujące konferencje, szkolenia i warsztaty. Zamierzamy je organizować – w zależności od sytuacji – zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie, w tym także poza Warszawą, tak aby z jednej strony dotrzeć z wiedzą o zamówieniach publicznych do możliwie najszerszego grona odbiorców, a z drugiej – skorzystać z wymiany myśli i poglądów, co najlepiej umożliwiają spotkania w formie tradycyjnej. W tym zakresie planujemy w szczególności ponad 10 spotkań w całej Polsce z pracownikami podmiotów kontrolujących zamówienia publiczne. Kontynuować będziemy również szkolenia z zakresu elektronizacji zamówień publicznych, w tym również dla wykonawców.  W ramach działań związanych z profesjonalizacją kadr w zamówieniach publicznych, w roku 2022 pracowaliśmy nad uaktualnioną wersją Komentarza do Prawa zamówień publicznych, która zostanie wydana w pierwszej połowie 2023 roku. Niezmiennie, będziemy bacznie śledzić i w razie potrzeby reagować na pojawiające się systemowe zagadnienia.”

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx