http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZALECENIA RADY MINISTRÓW

12

W dniu 8 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Dokument ten nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania aspektów społecznych, w tym w szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz w jak największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zalecenia odnoszą się do instrumentów o charakterze społecznym wskazanych w Prawie zamówień publicznych. Aktualizacja obowiązujących od 2017 r. Zaleceń Rady Ministrów podyktowana była potrzebą dostosowania ich treści do obecnego stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych, a także koniecznością zapewnienia spójności z innymi dokumentami o charakterze strategicznym m.in. Polityką zakupową państwa, która określa planowane działania administracji rządowej w zakresie społecznych zamówień publicznych.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx