http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UZP O USPRAWNIENIU REALIZACJI UMÓW

18

W nawiązaniu do komunikatu z listopada 2021 roku i w związku z powtarzającymi się informacjami o trudnościach w realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności polegających na przerwach i opóźnieniach w łańcuchu dostaw, UZP zwrócił uwagę na przewidziane w Pzp mechanizmy, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia realizacji planowanych umów w sprawie zamówienia publicznego. Rekomendując zastosowanie tych mechanizmów w praktyce udzielania zamówień publicznych Urząd wskazał, że mogą one ułatwić i usprawnić realizację umów, a także przyczynić się do zniwelowania lub uczynienia mniej uciążliwymi ewentualnych problemów związanych z ich realizacją. Ponadto mogą stanowić narzędzie do wypracowania konsensusu między uzasadnionymi oczekiwaniami zamawiających, a możliwościami rynku. W szczególności Urząd wskazał na: (I) Stosowanie wstępnych konsultacji rynkowych, (II) Używanie trybów negocjacyjnych dla udzielania zamówień, (III) Stosowanie adekwatnych klauzul przeglądowych, (IV) Stosowanie klauzul waloryzacyjnych, (V) Stosowanie klauzul umownych związanych z zapewnieniem odpowiednich przepływów finansowych i odpowiednim zaadresowaniem ryzyk związanych z realizacją zamówienia. Urząd wskazał przy tym, iż stosując wstępne konsultacje rynkowe czy tryby negocjacyjne warto wykorzystać je celem wypracowania odpowiednich mechanizmów związanych z przepływami finansowymi i ryzykami realizacyjnymi.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx