http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ WYKONAWCÓW

50

W dniu 15 listopada br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pn. „Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w praktyce kontroli udzielania zamówień”. Celem wydarzenia było omówienie zasad dokonywania waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych, w tym ram prawnych waloryzacji, możliwości i zakresu dokonywania zmian zawartych umów oraz wskazanie praktycznych wytycznych dla kontrolerów, w kontekście obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zmian związanych z ułatwieniem dokonywania waloryzacji, a także opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wydanych w tym zakresie. Urząd Zamówień Publicznych na wydarzeniu reprezentował Mateusz Winiarz, Wiceprezes UZP, który omówił zagadnienia związane z możliwością dokonania zmiany umowy w kontekście opinii Prezesa UZP nt. dopuszczalności zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx