http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WALORYZACYJNY KALKULATOR KOSZYKOWY

37

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że Główny Urząd Statystyczny, na podstawie opublikowanej publikacji poświęconej klauzulom waloryzacyjnym w sektorze budownictwa, opracował, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i przedstawicielami grupy roboczej, kalkulator służący automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu „koszykowej” klauzuli zawartej w opracowaniu. Opracowanie „Klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa” jest efektem działania grupy roboczej, w której obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej znaleźli się reprezentanci branżowych zrzeszeń sektora budownictwa, a także zamawiający zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Kalkulator ma za zadanie ułatwić wyliczanie należnej kwoty waloryzacji wynagrodzenia po wprowadzeniu podstawowych parametrów dotyczących danego kontraktu i określeniu wag dla poszczególnych części składowych.

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx