http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 2023 roku

22

W roku 2023 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 516.452 ogłoszenia, w tym:

 

  • o zamówieniu – 278 co stanowi 25,61% opublikowanych ogłoszeń,
  • o zamiarze zawarcia umowy – 659 co stanowi 0,90% opublikowanych ogłoszeń,
  • o wyniku postępowania(w tym o udzielonych zamówieniach) – 139.458 (27,00%)
  • o konkursie – 29 (0,01%),
  • o wyniku konkursu – 31 (0,01%),
  • o zmianie ogłoszenia – 988 (12,00%),
  • o zmianie umowy – 278 (1,80%),
  • o wykonaniu umowy – 145.989 (28,27%),
  • ogłoszeń dotyczących zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania Pzp – 10.233 (1,98%),
  • planów postępowań – 12.295 (2,38%).

 

Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w BZP w roku ubiegłym jest większa o 7,20% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w roku 2022 (481.775 opublikowanych ogłoszeń).

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2021 – 2023

 

Liczba ogłoszeń opublikowanych w grudniu 2023 roku (        47.853) jest o około 10,3% mniejsza w porównaniu do grudnia roku 2022 (52.784 opublikowane ogłoszenia).

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu jest o około 3,14% mniejsza w stosunku do roku 2022 (136.567 ogłoszeń). Stanowią one 25,61% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (35,58%), następne są dostawy (35,189%) i usługi (28,53%).

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2021 – 2023)

 

Większość z 132.278 postępowań, jakie realizowane były w roku ubiegłym prowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 3) – 112.408, co stanowiło 85,10%. Pozostałe stosowane tryby to: podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) – 19.633 ogłoszenia (14,86%), podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3) – 22 ogłoszenia (0,02%), partnerstwo innowacyjne (art. 297) – 21 ogłoszeń (0,02%).

 

Od początku 2023 roku opublikowano 139.458 ogłoszeń o wyniku postępowania / o udzielonych zamówieniach (w roku 2022 opublikowano 140.471 takich ogłoszeń).

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń o wyniku postępowania (2021 – 2023)

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych większość zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (70,99%), a następnie w trybie z wolnej ręki (21,37%), zapytania o cenę (6,87%) oraz przetargu ograniczonego (0,78%).

 

Natomiast w przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych większość zamówień udzielono w trybie podstawowym bez negocjacji (79,20%), a następnie – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (13,58%), z wolnej ręki (7,16%), w trybie negocjacji bez ogłoszenia (0,04%) oraz podstawowym z negocjacjami i partnerstwie innowacyjnym – po (0,01%).

 

 

Opr. na podst.
Informacji o polskim rynku
zamówień publicznych w roku 2023.
gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx