Ważne interpelacje poselskie

51

W styczniu i lutym bieżącego roku do Prezes Rady Ministrów wpłynęły dwie interpelacje poselskie, dotyczące ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.

W dniu 20 stycznia poseł Jerzy Szmit złożył interpelację dotyczącą przedłużającego się wakatu na stanowisku prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odpowiedzi udzielił w dniu 10 lutego sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Deskur.