WNIOSKI DO RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA

26

Od dnia 1 marca ponownie można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – poinformował resort funduszy. O wsparcie finansowe mogą zabiegać gminy. Wyjaśniono, że gminy ponownie mogą liczyć na środki w wysokości do 3 mln zł w celu objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub do 10 proc. wartości inwestycji realizowanej przez istniejący SIM. Jak poinformowano, wnioski należy składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości za pomocą ePUAP-u, wysyłając dokumenty pocztą lub osobiście w sekretariacie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa utworzony został ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa jako forma wsparcia gmin w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w warunkach pandemii COVID-19. Jego celem jest pobudzenie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

 

źródło: portalsamorzadowy.pl