przeglądanie Kategoria

02. Luty

PAKIET DOBRYCH PRAKTYK

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił pakiet dobrych praktyk w zakresie stosowania zrównoważonych kryteriów oceny ofert w ramach…

NOWA ZAKŁADKA NA STRONIE UZP

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych uruchomiona została nowa zakładka poświęcona normom w zamówieniach…