Wybrane ryzyka prawne w umowie o roboty budowlane

92

Umowa o zamówienie publiczne, zawierana pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, ma charakter adhezyjny. Bardzo często zamawiający, powołując się na to, formułują postanowienia umowne w taki sposób, aby przerzucić wiążące się z tą umową ryzyko na wykonawców. Nie zdają sobie przy tym sprawy, jak postępowanie takie wpływa na treść, a przede wszystkim na cenę ofert w danym postępowaniu.