http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI

43

WYDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI

 

Komisja Europejska wydłużyła termin konsultacji w sprawie nowych elektronicznych standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w poświęconym zamówieniom publicznym Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Prowadzone konsultacje poprzedzają przygotowanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie standardowych formularzy ogłoszeń, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie 2015/1986. Elektroniczne formularze ogłoszeń są jednym z działań przewidzianych w Strategii Jednolitego Rynku (KOM (2015) 550), w której Komisja Europejska zobowiązała się, że będzie dążyć do ułatwiania gromadzenia, scalania i analizowania danych dotyczących zamówień publicznych i zarządzania nimi oraz wspierać wysiłki państw członkowskich w zakresie poprawy zarządzania w dziedzinie zamówień publicznych. Trwające konsultacje dają możliwość zgłoszenia wszelkich braków i niedoskonałości obowiązujących formularzy ogłoszeń. Uwagi można zgłaszać do 30 stycznia 2017 r., za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8997.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx