http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYKORZYSTANIE UNIJNEGO DOFINANSOWANIA BUDOWY DRÓG

9

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIiŚ). Kwota przyznanego dla GDDKiA dofinansowania w perspektywie UE 2014 – 2020 dla wszystkich projektów GDDKiA wynosi ponad 43 mld zł. GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 83 umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarte zostały umowy o dofinansowanie wynosi ponad 89,1 mld zł  (w tym koszty kwalifikowalne to około 49,7 mld zł oraz wkład UE to nieco ponad 42 mld zł). W ramach tych umów zakontraktowanych zostało około 98 proc. przyznanych środków unijnych.   W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ponad 2100 km dróg krajowych (w tym ok. 158 km autostrad i 1 738 km dróg ekspresowych). Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 27 km drogi ekspresowej S1. Jest to ostatnia planowana do podpisania umowa o dofinansowanie, która pozwoli na pełne wykorzystanie środków unijnych w ramach POIiŚ przyznanych na realizację projektów GDDKiA.

 

źródło: www.gov.pl/web/gddkia

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx