http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych na gruncie zamówień publicznych

75

Czy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający jest uprawniony do żądania legalizacji, czy opatrzenia klauzulą apostille, zagranicznych dokumentów składanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego? Czy stawienie tego typu wymagań w dokumentach zamówienia jest uzasadnione na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych, czy może inne powszechnie obowiązujące przepisy kreują obowiązki w tym zakresie?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić czym jest legalizacja i jakich dokumentów może dotyczyć.

 

OBOWIĄZKI LEGALIZACYJNE

Obowiązki legalizacyjne na gruncie regulacji krajowych dotyczą zagranicznych dokumentów urzędowych. W doktrynie wskazuje się, że „zagranicznym dokumentem urzędowym jest dokument sporządzony przez organ państwa obcego, w ramach przysługujących mu kompetencji, we właściwej formie, przy czym miejsce wystawienia dokumentu nie jest istotne. Zagranicznym dokumentem urzędowym jest oryginał tego dokumentu, a także jego odpis lub wyciąg, uwierzytelniony przez organ, który taki dokument sporządził”. Przez dokumenty urzędowe rozumie się w szczególności dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, dokumenty administracyjne, akty notarialne i in.

Legalizacja zagranicznego dokumentu urzędowego oznacza poświadczenie jego autentyczności przez polskiego przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KONWENCJA HASKA
  • DOPUSZCZALNOŚĆ WYMOGÓW LEGALIZACYJNYCH W POSTĘPOWANIACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx